петък, 21 ноември 2014 г.

Мисловни карти

Мисловните карти (mind maps) предоставят лесен и удобен начин за организиране на информация. Те се правят бързо, четими са (разбира се, зависи от почерка на този, които ги е писал) и са удобни за измисляне на идеи (brainstorming).

Някои от предимствата на мисловните карти пред други техники за организиране на информация са:
  • Може да организирате идеите си по различни начини;
  • Може да видите връзките между идеите си и да направите нови връзки;
  • Материалът се запомня по-лесно, тъй като използвате и визуалната си памет;
  • Може да добавяте нови идеи навсякъде (за разлика от един списък от точки, където е малко трудно да се добави нова информация към някоя точка).

Как се правят


Когато се прави мисловна карта обикновено се започва като се написва главната идея (тема) в центъра. Най-често всяка идея се огражда с овалче или друга фигура. След това, към главната идея се добавят под-идеи, които се свързват към главната тема с линии. Постепенно се добавят нови идеи, които се свързват с някои от предишните идеи. Не се притеснявайте ако не можете да измислите всички идеи веднага, защото при мисловните карти винаги може да добавите нова идея на всяко ниво като я свържете подходящо към предишните. Ако искате може да ползвате картинки освен текст, за да направите картата по-интересна (и запомняща се).

Картите могат да се правят на лист хартия или на компютър. Има много безплатни програми за целта, които позволяват малко по-лесно изтриване, разместване и реорганизиране на идеите. Картинката в тази статия е правена с онлайн програмата MindMup.

За какво се ползват

Мисловните карти са един доста удобен инструмент за водене на бележки. Като главна идея слагате или заглавието (на книга, урок по история, интересна лекция и много други), или няколко ключови думи, от които се разбира за какво става въпрос. Когато срещнете някоя идея, просто я записвате с няколко думи и се приготвяте за следващата (ако е по време на лекция, бързото писане ще ви е от полза). След като въведете всички бележки, можете да използвате готовата карта за да преразкажете урока, да напишете съчинение или просто за да си припомните основните точки от урока по-късно.
Бележки на тема "Венеция"

Въпреки че се използват главно за водене на бележки, мисловните карти могат да се ползват успешно и за създаване на общ план за есе, статия или дори книга. Когато правите такъв тип карта е добре да записвате и най-простичките си идеи, защото те могат да доведат до някоя по-добра идея, а нищо не ви струва да ги зачеркнете, ако нищо не произлезе от тях.

Мисловните карти също се използват и за генериране на идеи (понякога и от групи). В такъв случай е добре да записвате всички идеи, които ви идват наум. Така ще съберете много идеи, разширяващи началната, с надежда че някоя от тях ще помогне за решаване на проблема.

А сега не ми остава нищо друго, освен да ви предложа да опитате да си направите мисловна карта по време на следващия ви урок или докато четете следващата си книга.

1 коментар: